Faalangst overwinnen volwassenen

Angst en liefde zijn twee sterke gevoelens. Het handelen van een mens wordt veelal in bepaalde mate beïnvloed door de behoefte aan waardering, erkenning en goedkeuring.In Europa wordt het dagelijkse leven gereguleerd door werken, macht, functioneren en geld verdienen. Hetzelfde geldt voor onze kleine kikkerlandje. Je hoeft maar kort werkloos te zijn geweest om te ervaren hoe het voelt om niet meer mee te doen met het alledaagse leven. Sociale status is erg van belang; waarbij de heren zichzelf vergelijken op het gebied van prestaties, terwijl de dames meer vergelijken aan de hand van die zij erop na houden. Maar er is een ontwikkeling aan de gang waarbij het werk ook voor vrouwen steeds belangrijker wordt. Dit artikel gaat over jouw rol in het dagelijkse leven en de grote invloed die andere personen op jouw handelen hebben. Vaak meer dan je in 1e instantie zou denken, want ook jij bent een product van je verleden. Lees nog een artikel.Ieder individu is verschillend en we stellen ons graag zelfstandig op. We willen graag veel dingen zelf doen maar dat kan maar tot zekere hoogte. We zijn nl. verbonden met elkaar. Niemand overleefd zonder de hulp van andere mensen. De controle die andere personen op je gedrag hebben is vaak veel groter dan dat jij je bewust bent. Door je bewuster te worden van ongezonde patronen en gedragingen die vaak naasten veroorzaken kun je weer meester worden van je eigen bestaan.Het verlangen naar waardering en liefde is een behoefte waar we allemaal mee te maken hebben. Het nadeel van willen is dat zij lijden als gevolg heeft. Vanuit willen komt namelijk frequent druk. Ik moet het tentamen halen. Ik moet voor die test slagen. Verwachtingen zorgen voor druk en die druk zorgt voor paniek. Wat als ik het examen niet haal? Wat als ik geen succesvolle presentatie geef? Wat zullen anderen wel niet van mij denken? Iets moeten van jezelf kan ertoe leiden dat je invloed probeert uit te oefenen over de toekomst en dat veroorzaakt angst.Angst is in te delen in diverse soorten. Er zijn vele voorbeelden te benoemen die onzekerheid creëren bij mensen.Het onderscheid tussen vrees of geen angst ligt hem frequent in hoe goed een persoon zijn best doet om invloed uit te oefenen. Of het nu draait om vliegangst, angst om te falen, sociale faalangst of angst voor tunnels dat maakt meestal niet veel uit. Allen hebben ze een relatie met veiligheid en krampachtig proberen de situatie te controleren.Interessant om te weten over vrees is dat zij niet echt is. Natuurlijk de emotie van vrees voelt levensecht maar de vrees zelf is ontstaan uit controle over de toekomst .En die controle heb je niet. Controle over de toekomst is denkbeeldig. Door controlegedachten los te laten kun je met innerlijke kracht en rust door het bestaan  gaan, maar meestal is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Meer over psychologie.Een behandeling volgen bij een coach of therapeut is geenszins vreemd of een onbesproken onderwerp in deze moderne wereld. Vele mensen hebben ooit eens professionele begeleiding ingeroepen om een specifiek obstakel te overwinnen. Wanneer je veel hinder ondervindt van onzekerheid dan is het aan te bevelen om er wat aan te doen. In gesprek gaan over je problemen fungeert als een uitlaatklep en helpt om je gedachten te ordenen. Door gefocust het probleem aan te pakken wordt het haalbaar om de negatieve consequenties van stress te verminderen om daarna met zelfvertrouwen in het leven te staan.Bij aanvang van behandeling worden je gedachten onderzocht. De focus ligt op negatieve gedachten die je gedrag negatief beïnvloeden. Na de onderzoeksfase komen ook handelen en gedrag aan de orde.We staan allemaal wel eens voor een opgave waar we nerveus voor zijn. Geen zin komt meestal voor de angst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spreken voor de klas. Spreken in het openbaar kan beangstigend zijn en je hart sneller doen laten kloppen. Wanneer je toch besluit om gewoon ervoor te gaan en je angst onder ogen ziet tijdens de spreekbeurt dan veroorzaakt dit na afloop een heerlijk gevoel. Wat je voelt op zo’n moment is zelfverzekerdheid. De paradox is dat uit je comfortzone stappen je zelfvertrouwen vergroot.Vanaf de kinderjaren ontwikkelt het bewustzijn zich en wordt jij je bewust van anderen. De maatschappij, school en je begeleiders hebben bepaalde verwachtingen . Men verwacht bijvoorbeeld dat je uitstekende cijfers haalt op school. Onzekerheid, angst om te falen, zenuwen en piekeren openbaren zich tijdens de jeugd omdat je druk voelt om aan verwachtingen tegemoet te komen. Wanneer je niet voldoet dan heeft dit namelijk negatieve consequenties zoals slechte cijfers, geen diploma of straf.Ouders willen dat hun kroost een goed leven krijgen. Ze proberen dan ook het kind te motiveren om te presteren in de klas. Vervelend effect is dat begeleiders vaak mede veroorzakers zijn van de onzekerheid . Wanneer er namelijk teveel nadruk op prestaties ligt dan voelt een kind diep van binnen dat de affectie van zijn opvoeders gebonden is van prestaties op school. De puber mist simpelweg waardering of liefde voor de persoon die hij is. Het draait allemaal teveel om doen en te weinig om zijn. De maatschappij is nadrukkelijk gericht op carrière en succes en uiteraard wil je als opvoeder het allerbeste voor je kind, maar wanneer je hier te ver in gaat dan leidt dit tot kwalijke consequenties voor het functioneren van  kinderen.Wanneer kinderen het te zwaar krijgen op school dan ontstaan er verscheidene negatieve symptomen. Angst, piekeren en vrees voor examens zijn enkele voorbeelden. Zodra deze negatieve effecten zich voordoen dan is het de verantwoordelijkheid van opvoeders om actie te ondernemen. Jongeren weten meestal niet hoe met druk om te gaan. Tijdig ingrijpen is geboden om escalatie te voorkomen.Zowel het onderwijs als ouders willen dat kinderen goed presteren. Een dreigend gevaar is dat er teveel gefocust wordt op verbeteren en het corrigeren van fouten. Door kinderen continu op hun tekortkomingen te wijzen ontwikkelen zij onzekerheid en een negatief zelfbeeld. De noodzaak van emotionele ondersteuning door complimenten en erkenning kan daarmee niet voldoende worden benadrukt. Het verschuiven van de focus naar wat een kind goed doet zorgt voor meer zelfverzekerdheid en motivatie.Tieners die onvoldoende geholpen worden met faalangst zullen vaak later als volwassene ook nog faalangst ervaren. Veel adolescenten ondervinden hinder van actieve of sluimerende faalangst. Het onderscheid is dat je van passieve angst niets merkt totdat je te maken krijgt met verandering. Een middelmatig en saai bestaan is niet zelden het gevolg van sluimerende vrees. Volwassenen worden door de jaren mentaal gesterkt, maar angsten kunnen hardnekkig voortduren.Indien je als volwassene nog steeds last hebt van angst dan verdient het aanbeveling om niet langer te wachten met het inroepen van hulp. Beeld je eens een leven in vol zelfverzekerdheid en persoonlijke kracht. Hoe zou jouw leven eruit zien? Wat doe je anders dan dat je voorheen deed. Om het verleden los te laten moet je verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. In dit artikel hebben we links geplaatst naar websites over faalangst oplossen en zelfvertrouwen om je te helpen.Veranderen kan alleen als je daar zelf voor kiest. Er is moed voor nodig om jezelf kwetsbaar op te stellen maar wat is het alternatief? Zolang je in de comfortzone blijft zitten zal weinig veranderen. Onderneem daarom actie en kom op voor jezelf. De voordelen zijn groter dan je denkt.Klik hier voor voor overig nieuws