Faalangst herkennen

Intense gevoelens waar iedereen mee moet leren omgaan zijn bangheid en liefde. We zijn ons er vaak niet heel bewust van maar voortdurend verlangen we erkenning, positiviteit en liefde. Hoe anderen over ons denken speelt een invloedrijke rol in ons leven.Status en erkenning is bijna een noodzaak te noemen in een samenleving die beheerst wordt door op succes, arbeid en prestaties. Mannen zoeken vaak status door ondernemen en geld verdienen, terwijl dames zichzelf onderscheiden op het vlak van relaties.  Met wie ben je gehuwd? Heb je kinderen? Hoe vaak ga je op vakantie? Wat krijg je per jaar ? Wat is je hoogst genoten opleiding?  In welke buurt woon je? Met wie ga je om? Vragen die van invloed zijn op hoe anderen jou zien en daar gaat het grotendeels in dit blog om.Ieder individu is uniek en we stellen ons graag zelfstandig op. We willen graag veel dingen zelf doen, maar dat kan slechts tot zekere hoogte. We zijn nl. allemaal verbonden met elkaar. Niemand kan overleven zonder de hulp van andere mensen. De controle die anderen op je gedrag hebben is vaak veel groter dan dat je zelf door hebt. Door je bewuster te worden van negatieve denkwijzen en gewoonten die vaak naasten veroorzaken kun je weer meer invloed krijgen op je eigen leven.We begonnen met het verlangen naar erkenning, respect en genegenheid. De keerzijde van positiviteit is negativiteit. Het stappenplan van ontstaan van vrees ziet er vaak zo uit: we willen iets bv. promotie maken. Omdat we wat willen bereiken eisen we van ons zelf een goede prestatie. Nadruk ligt hier op het woord moeten. Je wil bv. een uitmuntende spreekbeurt geven of je staat jezelf blozen niet toe of je moet iets binnen een bepaalde tijd af hebben.  Wanneer je iets eist van jezelf dan ga je proberen invloed uit te dragen over wat er om je heen gebeurd. En wanneer je controle probeert uit te oefenen over zaken waarover je helemaal geen controle hebt dan ontstaat er angst. Onzekerheid overwinnenVrees is in te delen in meerdere vormen. Er zijn vele voorbeelden van situaties te beschrijven die onzekerheid creëren bij mensen.Het onderscheid tussen vrees of geen angst ligt hem frequent in hoe goed een persoon zijn best doet om controle uit te oefenen. Of het nu draait om vliegangst, angst om te falen, sociale faalangst of angst voor tunnels dat maakt meestal niet veel uit. Allen hebben ze een relatie met een gevoel van onveiligheid en krampachtig trachten de omgevingsfactoren te beheersen.Angst voelt dwingend en gevaarlijk. Desalniettemin is vrees niet echt. De angst wordt namelijk gecreëerd door de illusie van controle over toekomstige gebeurtenissen. En de toekomst bestaat niet. Alleen het nu is echt. Een mens kan slechts handelen in het nu en als je toch de toekomst probeert te beïnvloeden met je gedachten dan raak je gestrest. De uitdaging is om meer te focussen op leven in het heden en morgen los te laten. Onzekerheid overwin je met behulp van therapie of professionele begeleiding. Denk hierbij aan RET, NLP of een traject waarbij diverse methoden worden aangereikt om angst te reduceren. Wat psychologen of begeleiders tijdens zo’n behandeling doen is werken aan je bewustzijn.  Door op gebeurtenissen, gedachten en gevoelens te focussen word jij je bewust van de gedachten die de negatieve gevoelens van angst oproepen en je functioneren belemmeren. Als de negatieve gedachten in kaart zijn gebracht dan worden deze vervangen door positievere gedachten die naar zelfvertrouwen en eigenwaarde leiden.Tijdens de initiële fase van coaching worden je gedachten onderzocht. De nadruk is gericht op negatieve gedachten die je functioneren belemmeren. Pas later komen ook handelen en gedrag aan de orde.Uitdagingen horen bij het bestaan. We kennen allemaal twijfelachtige momenten. Je kunt uitdagingen niet ontlopen want van jongs af aan worden handelingen verwacht van je. Bv. een presentatie houden over een specifiek onderwerp. Een dergelijke opgave kan voor heel wat onzekerheid en angst zorgen. In feite wordt je uit je veilige zone geduwd op zo’n moment. Als een jong vogeltje die door zijn moeder het nest wordt uitgeduwd. Door de actie te ondernemen die er van je wordt verwacht zul je in zelfvertrouwen toenemen. Onzekerheid overwinnen verhoogd je zelfvertrouwen. Het belang van uit je comfortzone komen naast werken aan je gedachten is dan ook aanzienlijk.De basis voor je latere bestaan wordt gelegd tijdens je kinderjaren. Je wordt gevormd door je ouders, school en de maatschappij van jongs af aan. Faalangst, piekeren en zorgen komen in deze periode voor het eerst om de hoek kijken omdat je druk van anderen ervaart om goed te presteren.Moeten slagen is de bron van zorgen die kinderen voelen. Kinderen ervaren druk van begeleiders, het onderwijssysteem en de samenleving om aan een bepaald verwachtingspatroon te voldoen. En wie niet meekomt in het prestatiegerichte onderwijs die wordt al snel in een negatief hokje geplaatst.De opvoeders hebben vaak het beste met hun kinderen voor maar onbedoeld dragen ze bij aan de faalangst van hun kroost. Omdat onze maatschappij zo op carrière gefocust is willen ouders dat hun kinderen slagen. Wanneer de nadruk teveel op functioneren gericht is en het kind te beperkt goedkeuring en erkenning ontvangt gewoon voor wie hij of zij is dan wordt de druk om te slagen voor kinderen te omvangrijk.Als de druk voor kinderen te intens wordt dan ontwikkelen zich destructieve effecten. Sommigen rebelleren terwijl andere kinderen dwangmatig pogen te presteren ondanks faalangst, piekeren, rusteloosheid en zorgen. Opvoeders beginnen door deze symptomen te merken dat hun kind het zwaar heeft. Het is de taak van de ouder om het kind te helpen om weer emotionele harmonie te vinden.Voor een goede persoonlijke ontwikkeling heeft elk kind bevestiging en waardering noodzakelijk. Door tieners te belonen voor goed gedrag krijgen zij zelfvertrouwen. Jammer genoeg gaat het op dit terrein nogal eens mis. Het onderwijs en ouders lfocussen teveel op presteren waardoor het kind perfectionistisch gedrag gaat vertonen met alle bijhorende nadelen. Perfectionisme betekent dat je te hoge eisen aan jezelf stelt met als gevolg voortdurende stress. Jongeren die met faalangst blijven lopen hebben vaak later als volwassene ook nog faalangst. Veel volwassenen hebben last van actieve of sluimerende faalangst. Het verschil is dat je bij sluimerende faalangst weinig opmerkt van de angst totdat je besluit eens uit je comfortzone te komen. Een saai en weinig bevredigend leven kan het effect zijn van passieve faalangst. Volwassenen worden door de jaren mentaal gesterkt maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat de faalangst verdwijnt. Informatieve links over angstOnbewuste denkprocessen beïnvloeden maar al te vaak ons gedrag op een destructieve manier. Meestal neemt men pas iets als het lijden te groot wordt. Waarom niet al eerder actie ondernemen? Hoe heerlijk zou het zijn wanneer jij met meer zelfverzekerdheid en harmonie in het leven staat. Assertiviteit betekent dat je kunt opkomen voor jouw belangen en persoonlijke grenzen stelt. Met persoonlijke effectiviteit kun je niet vroeg genoeg beginnen en om die reden verwijzen we in dit blog naar een aantal sites waar je meer info vindt over assertiviteit en persoonlijke groei.Lees meer.De inzet om te willen veranderen kan een ander je niet blijvend geven. Niemand anders kan het voor je doen. Je kunt seminars volgen of psychologie boeken lezen maar het meest essentieel is daadkracht. In de schaduw leven kent een hoge prijs. Vele mensen hebben spijt over de dingen die ze niet gedaan hebben. Kies daarom nu voor een leven vol zelfvertrouwen en durf jezelf open te stellen. Faalangsttraining.info bereik meer met minder moeite